De strijd tegen houtpellets is slecht voor het milieu

In hun campagne voor duurzame ontwikkeling keert een aantal NGO’s zich tegen het gebruik van houtpellets als biobrandstof. Organisaties als Biofuelwatch voeren de druk op officials van de EU op om welbewust biobrandstof uit te sluiten uit 2020 RED – Renewable Energy Directive (de EU-richtlijn voor duurzame energie). 115 groepen uit 43 verschillende landen hebben voor Biofuelwatch de petitie aan de EU getekend. Deze milieugroepen willen aandacht voor het feit dat het gebruik van biomassa in landen als de Verenigde Staten substantieel bijdraagt aan vervuiling en ontbossing.

Houtpellets worden vervaardigd van samengeperste biomassa, meestal houtafval uit bossen, snoeiafval, boomtakken en hout van lage kwaliteit dat nergens anders voor gebruikt kan worden.

In 2015 was het houtpelletverbruik in de EU-28 opgelopen tot 20,3 miljoen ton, 6% van het totale vaste-biomassaverbruik in Europa. De EU produceerde 14,1 miljoen ton pellets, 70% van de vraag. De overige pellets voor EU-verbruik komen vooral uit de Verenigde Staten (meer dan 26% van de vraag). (European Biomass Association, 2015)

De houtpelletsector draagt bij aan landbouw- en regionale economieën door de werkgelegenheid en de waarde die de sector creëert in de EU-28 (in 2014 waren in de EU ongeveer 500.000 mensen direct of indirect werkzaam in de bio-energiesector).

Houtpellets zijn een essentieel onderdeel van de energiemix en voorzien Europa en het Verenigd Koninkrijk van de noodzakelijke duurzame energie. Anders dan NGO’s als Biofuelwatch beweren, zijn houtpellets minder vervuilend dan fossiele brandstoffen als olie en kolen. Volgens de Biomass Suppliers List (BLS, lijst van biomassaleveranciers), produceren bosgebieden op het vasteland van Europa tussen de 5 en de 15 gCO2e/MJ aan CO2-emissies. Als we die cijfers vergelijken met de gegevens van alle andere vormen van energieproductie, blijkt biomassa uit hout verreweg het beste alternatief, want bij fossiele brandstoffen zien we 61 gCO2e/MJ voor gas en 124 gCO2e/MJ voor kolen.

Milieu-activisten hebben in hun strijd tegen houtpellets nog een tweede mythe de wereld in geholpen, namelijk dat de ontbossing toeneemt. En weer is die vrees ongegrond. Landeigenaren en producenten slaan de handen ineen om houtkap duurzaam te maken. In het zuidoosten van de VS is herbebossing een natuurlijk fenomeen, en veel landeigenaren herplanten ook bomen.

De producenten van industriële houtpellets maken voor de productie van hun pellets gebruik van bosbouwafval of hout van lage kwaliteit. De bossen in kwestie worden nooit alleen maar gekapt als grondstof voor industriële houtpellets. De productie van houtpellets is een nevenindustrie die werkt met bosbouwmaterialen waar verder vaak geen markt meer voor is, bijvoorbeeld snoeimateriaal of houtvezels.

In september 2016 heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat Arkansas een open brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, en uitgelegd hoe belangrijk houtpellets zijn voor de EU-doelstellingen met betrekking tot duurzame energie.

‘De houtpelletindustrie biedt een duurzame bron voor CO2-arme energie en dat is zowel voor Amerikanen als voor Europeanen van groot belang. Maar voor de 1 miljoen werknemers in de bosbouwindustrie in het zuiden van de VS betekent deze industrie nog veel meer.’

Houtpellets zijn bondgenoten in de strijd tegen de vervuiling en met behulp van die pellets kan Europa in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering voldoen aan haar verplichting om de CO2-uitstoot te verlagen. Niet steeds meer regelgeving in de energiemarkt, niet de keuzevrijheid van de consument verkleinen, maar ‘best practices’-concurrentie aanmoedigen.


Pictures are Creative Commons.

Thanks for liking and sharing!

About Bill Wirtz

My name is Bill, I'm from Luxembourg and I write about the virtues of a free society. I favour individual and economic freedom and I believe in the capabilities people can develop when they have to take their own responsibilities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s