Mi lesz a német alternatív jobboldallal?

This article has been translated into Hungarian by the Danube Institute. It can be read here. The original was an article of mine published in The American Conservative. Some parts of the article are indirectly addressing me because it has been rewritten.

2017 őszén a német választópolgárok a szavazóurnák elé fognak járulni, hogy egy új parlamentet válasszanak meg. A 2013 óta létező és manapság egyre nagyobb figyelmet kivívó német nacionalista pártra, az Alternative für Deutschlandra (AfD) is leadhatják szavazatukat a németek. Bill Wirtz az amerikai alternatív jobboldal (alt-right) és az AfD között von párhuzamot az American Conservative hasábjain.

2012-ben a német konzervatívokat és a klasszikus liberális vonalat követő közgazdászokat független szavazók kezdték el támogatni, hogy helyi szinten tudjanak érvényesülni, miután elhagyták Angela Merkel jobbközép pártját és a tradicionális liberális demokrata pártot. Bill Wirtz hozzáteszi, hogy nem sokkal később az Európai Unió gazdasági intervencionizmusát és közös valutáját elítélő konzervatívok megalapították az AfD pártját.

A pártot hamarosan belső feszültségek kezdték el szétfeszíteni. A politikai üzenetük fő pilléreinek meghatározásában ugyanis a klasszikus liberálisok és a vallásos tagok között ellentét volt. Míg előbbi az euroszkepticizmus német válfaját kívánta a magáévá tenni, addig az utóbbi inkább a nacionalista és a társadalmilag konzervatív nézetek – többek között a melegházasság elítélését, amely ma sem elfogadott Németországban – hangsúlyozását kívánták az AfD fő irányvonalaként meghatározni. A párton belüli harmónia hiánya rányomta a bélyegét a 2013-as választásokra, amely során nem tudott a parlamentbe kerülni az újonnan alakult alternatív jobboldali párt.

A közvélemény-kutatásokban a párt továbbra is felfelé ívelt, és képviselőjük bekerült az Európai Parlamentbe és a helyi önkormányzatokba is. Bernd Lucke, a párt korábbi elnöke hírnevet szerzett a pártnak a közös valuta és a szuverén adósságválság kritizálásával. Miután Görögország eurózónából való kiválását elvetették és az euróválság érdektelen téma lett a német médiában, úgy csökkent a súlya az AfD-nek is. A menekültválság intenzitásának fokozódása azonban egy új jobboldali felemelkedést teremtett.

Az Európai Hazafiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen (PEGIDA) nevű mozgalom ezreket mozgatott meg országszerte Angela Merkel menekültpolitikája miatt. Néhány demonstráción elhangzottak náci jelszavak is, és a PEGIDA lassan magába olvasztotta az AfD mozgalmát. Bill Wirtz szerint hasonló forgatókönyv jelenik meg az Egyesült Államokban is. Richard Spencer, a fehér felsőbbrendűséget hirdetők vezetője az AfD átváltoztatásához hasonló stratégiát követ. Egy új politikai mozgalom indítása helyett egy már meglévő párt tagjait „fertőzik meg”, ezáltal képesek a régi pártot teljes mértékben átformálni.

Björn Höcke – az AfD egyik legmegosztóbb, vezető pozícióban lévő tagja – 2015-ben jelentős politikai váltást vitt végbe a párton belül. Az új irány szerint a párt „a német emberek mozgalma, amely az elmúlt évtizedek társadalmi kísérletezései ellen foglal állást”, beleértve a multikulturalizmust és napjaink gender témáit. A párt mérsékeltebb tagjai ezután kiváltak az AfD-ből, és kevésbé jelentős csoportokba tagozódtak be.

A párt nacionalista csoportja igyekszik a korábbi vezetők célját elvetni, miszerint az AfD-t a francia Nemzeti Front vagy a holland Szabadságpárt „kis-kormány” mintájára kéne vezetni. Az alternatív jobboldal tehát a gyakorlatban nem csak a demokráciát veti el, hanem politikai céljaik a korlátozott kormányzás ellenzőivé tették őket.


Pictures are Creative Commons.

Thanks for liking and sharing!

About Bill Wirtz

My name is Bill, I'm from Luxembourg and I write about the virtues of a free society. I favour individual and economic freedom and I believe in the capabilities people can develop when they have to take their own responsibilities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s