Γιατί η Ευρώπη πρέπει να αφήσει τον Τραμπ να «κερδίσει» τον εμπορικό πόλεμο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει τα νέα δασμολογικά μέτρα που θα προτείνει / εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Το να αφήσει όμως τον Τραμπ να “κερδίσει” τον εμπορικό πόλεμο θα ήταν πολύ εξυπνότερο.

Quoted by Devolution Review

I was quoted in an article of my friend and colleague Yaël Ossowski in Devolution Review. Click down below to read the full quote, or find the entire article here.

Social democracy is dead, long live socialism

Europe has been hit by a Green wave in politics, with environmentalists structurally outperforming establishment social democrat parties. But it isn’t so much about climate change as it is a rebranding of socialism for young voters. Beware of the consequences.