Γιατί η Ευρώπη πρέπει να αφήσει τον Τραμπ να «κερδίσει» τον εμπορικό πόλεμο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει τα νέα δασμολογικά μέτρα που θα προτείνει / εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Το να αφήσει όμως τον Τραμπ να “κερδίσει” τον εμπορικό πόλεμο θα ήταν πολύ εξυπνότερο.

Quoted by Yogonet

I was quoted in the Spanish-speaking gaming outlet Yogonet on the online gambling legalisation process in the U.S state of Michigan. Read the quote down below or find the full article on their website.

Is an EU army coming?

President Donald Trump has thrown down the gauntlet by demanding that Europe spend more on defense. And the Europeans have responded—but in the worst way possible.

Elon Musk’s promises on reusable rockets need to be met with more scepticism

Elon Musk’s rise to fame through SpaceX, his Tesla car brand, and his extravagant personality as a whole, comes with questions about his efficacy vis-a-vis his promises. SpaceX itself published a video in September last year mocking its regular failures in landing rocket boosters. Those spectacular “fails” might be amusing to viewers, but it becomes more nuanced […]