Μπορεί το κράτος να επιταχύνει την καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τα οχήματα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για το μέλλον. Οι πολιτικοί όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι η καινοτομία παράγεται από τα οικονομικά κίνητρα και όχι από τα πρόστιμα και τις επιδοτήσεις.

The Internet of Things needs freedom, not government guidance

The Digital Single Market debate within the European Union is set to continue for years to come. Instead of planned policies, tech companies need freedom. The Internet of Things describes the usefulness of connecting the internet with everyday devices. One of the hottest examples of such connected devices are of course mobile phones, but now […]

Free private cities can revolutionise the way we live together

“There are two sides to every issue: one side is right and the other is wrong, but the middle is always evil … In any compromise between food and poison, it is only death that can win. In any compromise between good and evil, it is only evil that can profit.” (Galt’s Speech) Politics is […]

Může vláda nakopnout inovace?

Evropská unie se domáhá toho nižších emisí oxidu uhličitého a pro příští roky si stanovuje odvážné cíle. Politici ovšem nedokážou pochopit, že to, co je motorem inovací, jsou ekonomické důvody, nikoli pokuty a dotace.

No, driverless vehicles won’t “cost jobs”

The FNCTTFEL – the union for railway and other public transport service workers in Luxembourg – said in a public statement last week that it was worried about the introduction of driverless vehicles on the towns of Contern and Pfaffenthal. The union warned that hundreds, even thousands of jobs could be at stake, particularly if […]