Ne Bashkimin Evropian, më të këqinjte arrijnë ne pushtet

This article has been translated into Albanian by Leurant Syla. The English original of this article was an op-ed of mine published by the Washington Examiner. Si një qytetar i Luxemburgut që, për 18 vitet e para të jetës se tij, e ka njohur vetëm një Kryeministër, mund të ju them se « fjalimi e fuqishëm » që […]