Ass et richteg dass de Staat Scholden ophëllt?

Dëse Beitrag sollt eigentlich als eng weider Contributioun an der Serie “Bléckwenkel” fir d’Associatioun Narin zu Lëtzebuerg verëffentlecht ginn. Dozou ass et awer net komm. Hei dofir de Beitrag wéi ech e verfaasst haat.

De Prognostiken vum Lëtzebuerger Staat selwer no wäert de Scholdestand d’nächst Joer bei iwwer 14,5 Milliarden Euro leien, also bei ongeféier 24% vum Bruttoinlandsprodukt. Dat heescht wann dir d’Valeur vun allem wat am Land innerhalb vun engem Joer produzéiert gëtt huelt, dann ass d’Staatsschol ee Véirel dovun. Ech bezweifelen dass iergendeen behaapt dass dat net vill Sue sinn. An awer maachen déi meescht Politiker esou wéi wann dëse Scholdestand raisonabel ass, zumols dann wa mir en mat eise Nopeschlänner vergläichen. An jo, wann ee d’Scholden mat den “Assets” (also mat den existéierenden finanzielle Valeuren) zu Lëtzebuerg vergläicht, dann ass eise Scholde stand net direkt problematesch, och wann et zu gudder Haushaltspolitik gehéiere muss, sech konstant Suergen ze maachen, wann ee wéi am Lëtzebuerger Beispill iwwer 150 Milliounen Euro pro Joer un Zënsen op der Schold bezuele muss.

D’Fro op et dofir “richteg” ass dass de Staat Scholden ophëllt ass dofir eng Prinzipiefro. Privat Entreprisen huelen och ee Prêt op fir Infrastrukturprojekter ze realiséieren. D’Fro beim Staat ass vill éischter: Ass et seng Aufgab fir des Projekter selwer ze initiéieren? Soe mer et sou: Déi allermeeschte Leit wieren domat d’accord dass esou eppes geniales wéi ee Smartphone ni hätt kënne vu Bürokraten geschaaft ginn. Firwat? Well an der Geschicht vum Staat, d’Tendenz fir grouss a bezuelbar Erfindungen ze maachen immens limitéiert ass. Dat huet domat ze dinn dass de Staat keng Konkurrenz huet oder ee Profit mecht: Zwou Saachen déi ee brauch fir d’Motivatioun ze kréien fir ee gudde Produit ze maachen. Firwat also géife mir de Staat mat engem Fussballstadium, Tunnelen oder Universitéiten chargéieren? Erfahrungsgeméiss sinn dem Staat seng Projekter deier, si brauchen immens laang ier se fäerdeg gestallt ginn, an si kaschten och nodeems se fäerdeg sinn immens vill Geld, ouni ee Profit ze maachen. Déi Käschten kumuléieren sech dann an der Staatsschold.

D’Staatschold ass just ee Resultat vun eisen Ausgaben. Wa mir eis net wëllen iwwerverschëlden, mussen mir eis Ausgabepolitik a Fro stellen, d.h. wat déi wierklech Aufgab vum Staat ass.

About Bill Wirtz

My name is Bill, I'm from Luxembourg and I write about the virtues of a free society. I favour individual and economic freedom and I believe in the capabilities people can develop when they have to take their own responsibilities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s