Inwiefern vergréissert/verrengert eisen Bildungssystem bestehend Inégaliteiten an eiser Gesellschaft?

Dësen Artikel gouf am Kader vun engem Projet geschriwwen dee “Bléckwénkel” heescht. Jonker mat verschiddene politische Philosophien äntwerten op preparéiert Froen, am Sënn vun der Informatioun vu jonke Lycée’s-Schüler. Den Original kann een hei liesen.

Dëse Sujet ass een dee mir perséinlech no läit, well ech zu menger Zäit als Schüler immens engagéiert am Beräich Educatioun war. Sief et Schülercomité, Conseil d’éducation, National Schülerkonferenz an Conseil supérieur de l’éducation national: Iwwerall hunn ech a grousse Gremie versicht mäin Apport ze maache fir de lëtzebuerger Bildungssystem ze verbesseren. Kloer war fir mech dass de Schoulsystem Jonken net déi selwecht Chance gëtt, well e net op den individuelle Schüler agoe kann. Besonnesch am Grand-Duché, wou esou eng Multitude u Mammesprooche geschwat gëtt, ass an uniformiséierte Schoulsystem einfach net méi zäitgeméiss.

D’Resultater si visibel: Den taux de décrochage (Schüler déi mam Lycée fréizäiteg ophalen) geet konstant an d’Luucht, a gläichzäiteg och de Jugendchômage. Et brauch een dofir keng international Tester wéi de PISA-Test ofzewaarde fir ze mierken dass eisen ëffentleche Schoulsystem net immens ass, an dat obwuel en alles wéi net fir näischt ass. Studien hu gewisen dass ëffentlech Schoulen net nëmme méi deier sinn wéi hir privat Alternativen, mee meeschtens souguer duebel sou deier. Zu Lëtzebuerg ass et leider esou dass de Staat Privatschoulen quasi dozou zwéngt déi vun de Proffen ausgeschafften (schlecht) Schoulprogrammer anzehalen: Wien sech net dorun hält kritt keng Subventiounen, wëssentlech dass dat oft bis zu 40% vun de pro capita Käschten ausmëscht. 

Wien d’Qualitéit vun eise Schoule verbessere wëll dee muss de Konsumente Choix ginn sech Alternativen ze sichen. Mir dierfen de Staaten, déi an Europa iwwer 90% vun de Schoule kontrolléieren, net e Monopol iwwer d’Educatioun vu Kanner iwwerloossen.

Bei all Service deen dir consomméiert an deen eng schlecht Qualitéit huet, ass et wichteg ze wësse WIEN de Service proposéiert huet. Wann dir beim Cactus schlecht Produkter verkaaft kritt, da gitt dir dem Cactus d’Schold a net dem ganze System vu Supermarché’en. Dat selwecht gëllt fir Schoulen: Eltere mussen d’Méiglechkeet hunn hir Kanner an engem private System an déi Schoul ze schécken déi si fir déi bescht halen.

D’Zukunft vu gudder Bildung läit um fräie Marché, net beim Monopol vum Staat.

About Bill Wirtz

My name is Bill, I'm from Luxembourg and I write about the virtues of a free society. I favour individual and economic freedom and I believe in the capabilities people can develop when they have to take their own responsibilities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s